Jsme váš obchodní partner s tradicí i budoucností

Jsme výrobní podnik s více jak 119-letou tradicí. Každý rok investujeme nemalé prostředky do dalšího rozvoje. Nejsme lhostejní ke svému okolí a přírodě. Kvalita výrobků a služeb, stejně jako spokojený zákazník, to jsou naše priority. Najděte si svou výhodu v kapitole „Desatero výhod spolupráce se společností GRANITOL“.

Motiv

Management kvality

Politika kvality společnosti Granitol akciová společnost Moravský Beroun má přímou návaznost na "STRATEGII společnosti". Odráží zájem vrcholového vedení respektovat při řízení firmy požadavky stanovené v ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 15593:2008.

GRANITOL se zavazuje:

 1. Dodávat zákazníkům produkty stabilní kvality (být pro zákazníky trvale způsobilým dodavatelem).
 2. Měřítkem kvality produktů firmy je spokojenost zákazníka.
 3. Poptávkové a nabídkové řízení musí být vedeno profesionálně a musí být splněno ve sjednaných termínech.
 4. Poskytovat zákazníkům kvalifikovaný servis zahrnující komplexní služby v oblasti použití našich produktů ("péče o zákazníka").
 5. Neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, zlepšovat podmínky pro bezpečnost produktu dle ČSN EN 15593:2008 a zajistit dodržování platné legislativy ČR a EU.
 6. Obchodní politiku opírat o nabídku základního sortimentu produktů a jeho změnu provádět formou plánované inovace, kterou pružně reagovat na nové požadavky zákazníků.
 7. Veškerá činnost ve firmě je vykonávána v souladu se stanovenými procesy s cílem respektování zásad hospodárnosti.
 8. Účinnou motivací a zlepšováním pracovních podmínek zaměstnanců posilovat jejich loajalitu k firmě a vytvořit stabilizovanou základnu kvalifikovaného personálu.
 9. Trvale zvyšovat technickou a užitnou úroveň produktů s cílem zajištění konkurenceschopnosti na evropském trhu a tím nutné prosperity k zajištění rozvoje firmy.
 10. Zajistit a propagovat environmentální šetrnost a zdravotní nezávadnost našich produktů včetně aktivit spojených s jejich sběrem a recyklací.
 11. Prosazovat pochopení důležitosti plnění požadavků zákazníků všemi zaměstnanci tak, aby orientace na zákazníka byla nedílnou součástí filosofie řízení organizace.
 12. Neustále zvyšovat úroveň odborných znalostí a dovedností zaměstnanců.
 13. Každý zaměstnanec musí být schopen plnit jemu svěřený úkol a je zodpovědný za kvalitu své práce.
 14. Každý zaměstnanec musí být schopen rozeznat kvalitní práci od nekvalitní.
 15. Každý zaměstnanec musí vědět, jak zabránit nekvalitní práci a jaké důsledky přináší nekvalitní práce pro něj, pro firmu a pro zákazníka.

Politika kvality je zavedena z rozhodnutí vedení firmy a je závazná pro všechny zaměstnance.


© Copyright 2009 - 2014 Granitol – výrobce obalových fólií | Tisk stránky | Mapa stránek | Tvorba www stránek