Chcete pracovat pro GRANITOL?

Jsme společnost, která díky svým tradicím a neustálému rozvoji zajišťuje perspektivní budoucnost. S více jak 330 zaměstnanci patříme k nejvýznamnějších zaměstnavatelům v regionu. Nabízíme dobré pracovní podmínky v ekonomicky stabilní společnosti, motivační ohodnocení podle odvedené práce a rovněž v rámci personální politiky garantujeme firemní benefity.

Motiv Motiv Motiv Motiv

Registrace životopisu do databáze uchazečů o zaměstnání

*
*
*
*
zpracováním osobních údajů

* Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti GRANITOL akciová společnost jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost GRANITOL, a.s., IČ: 000 12 114, se sídlem Moravský Beroun, Partyzánská 464, PSČ 793 05, prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

© Copyright 2009 - 2014 Granitol – výrobce obalových fólií | Tisk stránky | Mapa stránek | Tvorba www stránek