Vyrábíme fólie a obaly pro vás

Velká škála PE fólií a obalů najde uplatnění ve většině průmyslových, zemědělských a obchodních odvětvích. Vyrábíme PE fólie pro potravinářství, pro balení spotřebního zboží, fólie pro výrobu hygienických potřeb. Pro stavebnictví a zemědělství vyrábíme paletizační fólie, stavební fólie a zakrývací fólie. Do reklamního průmyslu a do obchodních firem dodáváme potištěné i nepotištěné reklamní tašky a sáčky. Napříč všemi odvětvími najdou uplatnění naše PP vázací pásky.

Motiv

Technické fólie pro různé aplikace

Tyto fólie jsou určeny pro ochranu předmětů a konstrukcí před vlhkem, prachem, znečištěním a dalšími vlivy. Lze je využít v různých odvětvích, jako např. ve stavebnictví, zemědělství, dřevozpracujícím průmyslu. Vhodnost použití fólie pro danou aplikaci je nutné vždy odzkoušet.

Fólie bez úpravy lze svařovat teplem, požadavek úpravy pro spojování lepením projednejte s prodejcem při zadávání zakázky. Materiál vykazuje vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, minimální navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti.

SEPATEN® je chráněný obchodní název pro vyfukované fólie z LDPE s rozdílným podílem regranulátu. Se vzrůstajícím podílem regranulátu klesá cena fólie, ale zároveň se zhoršuje vzhled, klesají její mechanické vlastnosti a životnost. Vhodnost konkrétního typu fólie SEPATEN® pro konkrétní použití projednejte s prodejcem při zadávání zakázky.

GRANOTEN® N je chráněný obchodní název pro vyfukované nesmršťovací fólie z LDPE. Tyto fólie jsou vhodné k překrývání a pro nenáročné technické použití. Pro venkovní použití je možné zvýšit životnost fólie přidáním UV stabilizátoru. Takto stabilizovaná fólie je vhodná např. pro stavbu fóliovníků.

Technické fólie pro různé aplikaceTechnické fólie pro různé aplikace

Použití

 • ochrana předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním
 • překrývání a nenáročné technické použití
 • stavba fóliovníků
 • průmysl - stavební, zemědělství, dřevozpracující a další

Provedení

 • fólie
 • fólie dvojitě vinutá
 • polohadice
 • polohadice s bočními sklady
 • hadice
 • hadice s bočními sklady
 • nebarvené nebo v omezeně barevném provedení

Šířka

 • 100 - 2800 mm

Délka

 • nepřevíjená fóie 25 - 1000 m
 • převíjená fólie do 300 m

Tloušťka

 • 0,030 - 0,250 mm

Požární odolnost

 • tepelná odolnost −50 °C až +85 °C
 • bod vzplanutí +295 °C
 • doba vzplanutí minimálně 600 min
 • stupeň hořlavosti C3 (lehce hořlavý)

Propustnost pro vodní páry

 • 0,5 - 2,5 g/m² /24 hod v závislosti na tloušťce fólie (informativní parametr pro Sepaten typ QS)

Nasákavost ve vodě

 • 0,005 - 0,2% (informativní parametr pro Sepaten typ QS)

Součinitel difúze vodní páry ð

 • (1,37 ± 0,11).10-15 /kg/m.Pa.s/ (informativní parametr pro Sepaten typ QS)

Faktor difúzního odporu µ

 • (1,47 ± 0,12).10-5 /-/ (informativní parametr pro Sepaten typ QS)

Dutinky

 • papírové s vnitřním Ø 77 mm
 • plastové s vnitřním Ø 76 mm
 • kovové s vnitřním Ø 76 mm
 • fólie do tl. 0,120 mm lze převíjet na dutinky o vnitřním Ø 40 mm

Hmotnost role

 • nepřevíjená fólie 18 - 500 kg
 • převíjená fólie 3,5 - 50 kg

Úpravy fólie

 • ionizace
 • potisk - flexotiskem až 3+3 barvy
 • perforace

Balení

role baleny na paletách, chráněny a fixovány vázací páskou, paletizačním pytlem nebo průtažnou fólií

Ekologie

z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky

Styk s potravinami

zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami


Zadejte poptávku vyplněním jednoduchého formuláře


© Copyright 2009 - 2014 Granitol – výrobce obalových fólií | Tisk stránky | Mapa stránek | Tvorba www stránek