Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE RO

Grantové projekty

Úvodní strana / Kariéra / Grantové projekty

Projekt „Podnikové vzdělávání společnosti GRANITOL akciová společnost a partnerů“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004741

Doba realizace projektu: 1.2. 2017 – 31.3.2019

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Příjemcem je společnost GRANITOL akciová společnost spolu s partnery s finančním příspěvkem, kterými jsou PETR TRANS s.r.o. a Marta Bouzková. Cílovou skupinu tvoří celkem 83 našich zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

"Posilování specifických znalostí ve vazbě na nové technologie"

Společnost GRANITOL akciová společnost zahájila projekt s názvem „Posilování specifických znalostí ve vazbě na nové technologie“.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, přičemž celková výše dotace činí 1.176.830,49 Kč.

Realizace projektu probíhá od ledna 2014 a bude ukončena v dubnu 2015.

Díky projektu bude zvýšena odborná kvalifikace zaměstnanců na třech klíčových výrobních střediscích společnosti GRANITOL: na středisku HDPE, LDPE a středisku tisky. Dále budou vytvořeny týmy interních koučů těchto tří klíčových výrobních středisek, které budou odborně proškoleny, aby mohly udržet zvýšenou kvalifikaci daných zaměstnanců a aby strukturovaně a odborně proškolili nově příchozí zaměstnance a s co největší efektivitou odborně předávali své znalosti a dovednosti a to i po skončení projektu.

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci naší společnosti, celkem 121 osob: top management a střední management a zaměstnanci pracující na třech klíčových výrobních střediscích. Zaměstnanci středisek jsou vybráni průřezově od vedoucího výroby až po dělníky plastikářské výroby.

"Společensky účelná pracovní místa" Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 7.7.2014 do 31.12.2014 bylo u zaměstnavatele GRANITOL akciová společnost IČ: 00012114 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 87 096,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 74 032,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13 064,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

"Společensky účelná pracovní místa" Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 7.7.2014 do 31.12.2014 bylo u zaměstnavatele GRANITOL akciová společnost IČ: 000121141 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 58.064,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 49.354,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 8.710,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

"Společensky účelná pracovní místa" Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti", který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 7.7.2014 do 4.9.2014 bylo u zaměstnavatele GRANITOL akciová společnost IČ: 00012114 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 29.096,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj., 24.731,6,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj., 4.364,4,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku