Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE RO
Technické fólie a plachty

Technické fólie a plachty

Úvodní stránka > Produkty > Technické fólie a plachty

TECHNICKÉ FÓLIE

Fólie jsou určeny pro ochranu předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním a dalšími vlivy. Lze je využít v různých odvětvích, např. ve stavebnictví jako hydroizolační fólie pro potlačení difúze a kondenzace vodní páry; v zemědělství či dřevozpracujícím průmyslu. Vhodnost použití fólie pro danou aplikaci je nutné vždy odzkoušet.

Fólie bez úpravy lze svařovat teplem, požadavek úpravy pro spojování lepením projednejte s prodejcem při zadávání zakázky. Materiál vykazuje vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, minimální navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti.

SEPATEN® je chráněný obchodní název pro vyfukované fólie z LDPE s rozdílným podílem regranulátu. Se vzrůstajícím podílem regranulátu klesá cena fólie, ale zároveň se zhoršuje vzhled, klesají její mechanické vlastnosti a životnost. Vhodnost konkrétního typu fólie konkrétní použití projednejte s prodejcem při zadávání zakázky.

GRANOTEN® N je chráněný obchodní název pro vyfukované nesmrštitelné fólie z LDPE. Tyto fólie jsou vhodné k překrývání a pro nenáročné technické použití. Pro venkovní použití je možné zvýšit životnost fólie přidáním UV stabilizátoru. Takto stabilizovaná fólie je vhodná např. pro stavbu fóliovníků.

PLACHTY

Plachty obvykle slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy a znečištěním v domácnostech, zemědělství a stavebnictví, při hobby aktivitách atd.

Pro výrobu se používají vyfukované fólie z LDPE, pro které byl registrován chráněný obchodní název GRANOTEN®. Materiál vykazuje vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, minimální navlhavost a dobré elektroizolační vlastnosti. Plachty je nutno chránit před ostrými předměty a před působením sálavého tepla. Plachty nelze spolehlivě spojovat lepením, dají se však tepelně svařovat.

Při vystavení plachty povětrnostním vlivům dochází působením UV záření k postupné degradaci a k nežádoucí změně vlastností materiálu. Životnost plachty je možno prodloužit přidáním UV stabilizátoru a požadavek na tuto úpravu projednejte s prodejcem při zadání objednávky.


BALENÍ

Role baleny na paletách, chráněny a fixovány vázací páskou, paletizačním pytlem nebo průtažnou fólií. Skládané plachty baleny do kartonů a ukládány na palety.

EKOLOGIE

Z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

STYK S POTRAVINAMI

Zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami.


TECHNICKÉ FÓLIE

POUŽITÍ
 • ochrana předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním
 • překrývání a nenároční technické použití
 • stavba fóliovníků
 • hydroizolační fólie ve stavebnictví
PROVEDENÍ
 • fólie
 • fólie dvojitě vinutá
 • polohadice
 • polohadice s bočními sklady
 • hadice
 • hadice s bočními sklady
 • nebarvené nebo v omezeně barevném provedení
ŠÍŘKA
 • 100 - 2800 mm
DÉLKA
 • nepřevíjená fólie 25 - 1000 m
 • převíjená fólie do 300 m
TLOUŠŤKA
 • 0,030 - 0,250 mm
POŽÁRNÍ ODOLNOST
 • tepelná odolnost −50 °C až +85 °C
 • bod vzplanutí +295 °C
 • doba vzplanutí minimálně 600 min.
 • stupeň hořlavosti C3 (lehce hořlavý)
PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRY
 • 0,5 – 2,5 g/m²/24 hod v závislosti na tloušťce fólie (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)
NASÁKAVOST VE VODĚ
 • 0,005 - 0,2 % (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)
SOUČINITEL DIFÚZE VODNÍ PÁRY ð
 • (1,37 ± 0,11).10-15 /kg/m.Pa.s/ (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)
FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU µ
 • (1,47 ± 0,12).105 /-/ (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)
DUTINKY
 • papírové s vnitřním průmerem 77 mm
 • plastové s vnitřním průměrem 76 mm
 • kovové s vnitřním průměrem 76 mm
 • fólie do tl. 0,120 mm lze převíjet na dutinky o vnitřním průměru 40 mm
HMOTNOST ROLE
 • nepřevíjená fólie 18 - 500 kg
 • převíjená fólie 3,5 - 50 kg
ÚPRAVY FÓLIE
 • ionizace
 • potisk - oboustranný až 3 barvy
 • perforace

PLACHTY

POUŽITÍ
 • ochrana předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním
 • překrývání a balení rozměrných předmětů
 • stavba fóliovníků
 • jednoduchá izolace ploch proti vlhkosti
PROVEDENÍ
 • skládané nebo v roli
 • nebarvené nebo černé provedení, jiné barvy dle přání zákazníka
ROZMĚRY
 • šířka - standardní varianty 5 a 6 m
 • délka 4 - 36 m (poměr k šířce max. 6:1)
 • tloušťka 0,090 - 0,200 mm
ÚPRAVY PLACHTY
 • potisk - jednoduchý jednobarevný recyklačním znakem či logem

Katalogové listy ke stažení

Technické fólie a plachty Technické fólie a plachty

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku