Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE RO

Management kvality

Úvodní strana / O nás / Management kvality

Politika kvality akciové společnosti GRANITOL Moravský Beroun má přímou návaznost na "STRATEGII společnosti". Odráží zájem vrcholového vedení respektovat při řízení firmy požadavky stanovené v ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN 15593:2008.

GRANITOL se zavazuje:

 1. Dodávat zákazníkům produkty stabilní kvality (být pro zákazníky trvale způsobilým dodavatelem).
 2. Měřítkem kvality produktů firmy je spokojenost zákazníka.
 3. Poptávkové a nabídkové řízení musí být vedeno profesionálně a musí být splněno ve sjednaných termínech.
 4. Poskytovat zákazníkům kvalifikovaný servis zahrnující komplexní služby v oblasti použití našich produktů ("péče o zákazníka").
 5. Neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2015, zlepšovat podmínky pro bezpečnost produktu dle ČSN EN 15593:2008 a zajistit dodržování platné legislativy ČR a EU.
 6. Obchodní politiku opírat o nabídku základního sortimentu produktů a jeho změnu provádět formou plánované inovace, kterou pružně reagovat na nové požadavky zákazníků.
 7. Veškerá činnost ve firmě je vykonávána v souladu se stanovenými procesy s cílem respektování zásad hospodárnosti.
 8. Účinnou motivací a zlepšováním pracovních podmínek zaměstnanců posilovat jejich loajalitu k firmě a vytvořit stabilizovanou základnu kvalifikovaného personálu.
 9. Trvale zvyšovat technickou a užitnou úroveň produktů s cílem zajištění konkurenceschopnosti na evropském trhu a tím nutné prosperity k zajištění rozvoje firmy.
 10. Zajistit a propagovat environmentální šetrnost a zdravotní nezávadnost našich produktů včetně aktivit spojených s jejich sběrem a recyklací.
 11. Prosazovat pochopení důležitosti plnění požadavků zákazníků všemi zaměstnanci tak, aby orientace na zákazníka byla nedílnou součástí filosofie řízení organizace.
 12. Neustále zvyšovat úroveň odborných znalostí a dovedností zaměstnanců.
 13. Každý zaměstnanec musí být schopen plnit jemu svěřený úkol a je zodpovědný za kvalitu své práce.
 14. Každý zaměstnanec musí být schopen rozeznat kvalitní práci od nekvalitní.
 15. Každý zaměstnanec musí vědět, jak zabránit nekvalitní práci a jaké důsledky přináší nekvalitní práce pro něj, pro firmu a pro zákazníka.

Politika kvality je zavedena z rozhodnutí vedení firmy a je závazná pro všechny zaměstnance.

Rychlý kontakt

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

Kontakty

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku