Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE RO

Profil společnosti

Úvodní strana / O nás / Profil společnosti

GRANITOL akciová společnost je největším výrobcem vyfukovaných polyetylenových fólií a vázacích PP pásek v České republice. Obchodní aktivity společnosti však území České republiky zdaleka přesahují. Významná část produkce je exportována do zemí střední, východní a západní Evropy.

Produktové portfolio zahrnuje fólie pro paletizaci, fólie pro skupinové balení, fólie pro výrobu varných sáčků, stavební fólie, zakrývací fólie a plachty, fólie pro výrobu osobní hygieny, laminované fólie, laminované pytle pro Pet Food a HDPE fólie MIKROTEN®. LDPE a HDPE fólie slouží zároveň jako polotovar pro výrobu finálních produktů jako jsou například obalové fólie, pytle, velkoobjemové pytle, sáčky, košilky, odnosné tašky a přířezy. Profesionální potisk až 10 barvami je zajišťován na vlastních flexografických potiskovacích strojích. Specifickou výrobou je vytlačování polypropylenových (PP) vázacích pásek.

Historie

GRANITOL je podnik s více jak 125-letou tradicí. Již v roce 1895 založil Moritz Hansel Moravskou mechanickou tkalcovnu, která se zabývala výrobou koženky na bázi nitrocelulózových nátěrů. V roce 1910 vznikla z rodinné továrny akciová společnost GRANITOL, která dále rozvíjela výrobu umělých textilií o voskovaná plátna a umělé kůže. V první polovině 20. století se GRANITOL postupně věnoval výrobě umělé semišové kůže, rolet, podlahových krytin, koženek, svařované galanterii přes výrobu hadic a trubic do vysavačů až po výrobu kašírovaných výrobků (PVC na papíře a textilu).

Od roku 1967 se GRANITOL již zabývá výrobou polyetylenových fólií z LDPE. V roce 1976 pak rozšiřuje výrobu také o produkci HDPE fólií pod značkou MIKROTEN®.

Po privatizaci v roce 1995 se stala majoritním vlastníkem společnost Granitol Union. V roce 2004 majoritní podíl akcií získala slovenská investiční skupina SLOVINTEGRA a.s., která se v roce 2006 stala 100% vlastníkem. V témže roce je zahájen rozsáhlý investiční program, který má za cíl modernizovat strojní vybavení a rozšířit výrobní kapacitu. V květnu 2014 se jediným akcionářem stala společnost BGA.

Investice

Ve snaze nabízet produkty s vyšší přidanou hodnotou a obsluhovat stále náročnější segmenty se investiční tempo od roku 2006 ještě zintenzivnilo. Nejnovější investice jsou směřovány především do rozšíření kapacity výroby koextruzních (vícevrstvých) fólií jako jsou samosmrštitelné paletizační fólie (stretch hood), smrštitelné fólie pro skupinové balení, fólie pro výrobu osobní hygieny. V neposlední řadě jsou investice směřovány také do rozšiřování možností on-line a off-line potisku a jiných povrchových úprav produktu.

Rozsáhlou investicí byla v roce 2007 stavba skladu hotových výrobků. Nový logistický areál je vybaven manipulační technikou dle nejnovějších trendů (např. pojezdový regálový systém) a sofistikovaným skladovým softwarem.

Na přelomu let 2011-2012 bylo investováno dalších více než 120 milionů korun na výstavbu nové výrobní haly, splňující náročné požadavky na správnou výrobní praxi a pořízení technologického vybavení - linky na výrobu LDPE fólií v šířkách nad 2 metry a lepivých fólií a 8 barvového potiskovacího stroje s dlouhým raportem. V roce 2013 byla pořízena další linka na výrobu HDPE fólií. Tyto významné investiční aktivity zvyšují možnosti výroby a rozšiřují nabídku našich výrobků. V roce 2015 byl pořízen laminovací stroj pro výrobu laminovaných fólií LAMITEN®. Významnou konkurenční výhodou je získání certifikátu Managementu hygieny pro výrobu fólií pro potraviny dle ČSN EN 15593:2008.

V roce 2016 byly započaty rozsáhlé investice za více než 140 milionů korun. Ty zahrnovaly kromě výstavby nové výrobní haly, která splňuje náročné požadavky na výrobu fólií pro potraviny, také pořízení nových linek na výrobu vícevrstvých fólií a linek na další zušlechťování fólií. Součástí investic bylo pořízení 5 vrstvé vyfukovací linky na výrobu LDPE fólií, která byla zprovozněna začátkem roku 2017. V témže roce byl pořízen 10 barvový potiskovací stroj.

Začátkem roku 2019 byla zprovozněna linka na výrobu pytlů z laminátů, prioritně pro segment PetFood LAMIBAG®.

Desatero výhod spolupráce se společností Granitol

1. GRANITOL je největší

Jako největší výrobce vyfukovaných PE fólií a vázacích PP pásek v České republice s rozsáhlým strojním vybavením dává společnost GRANITOL jistotu spolehlivosti dodávek. Je partnerem mnoha významných národních a mezinárodních společností. Ve svém portfoliu spokojených zákazníků má reference napříč všemi odvětvími průmyslu, zemědělství a obchodu. V moderní historii se stala společnost GRANITOL několikrát držitelem ocenění Obal roku, udělovaného Obalovým institutem SYBA.

2. Tradiční výrobce

GRANITOL se zabývá výrobou vyfukovaných PE fólií více jak 50 let. Dlouholetý výzkum a vývoj produktů přinesl do povědomí odborné i laické veřejnosti řadu známých značek se zárukou kvality, jako jsou např. MIKROTEN®, GRANOTEN®, FLEXOTEN®, SEPATEN®, PERFOTEN®, LAMITEN®, LAMIBAG® či Hygiten®. V oblasti výroby PP pásky je na trhu etablovaná značka GRANOFLEX®. Obchodní značka MIKROTEN® se stala natolik známou, že přešla do hovorového jazyka a stala se synonymem pro všechny HDPE fólie na území střední Evropy.

3. Příznivá cenová hladina

Ceny výrobků jsou konkurenceschopné, a to vždy při garanci maximální kvality a nabídce přidané hodnoty v podobě doplňkových služeb. Poměr cena-kvalita vyznívá ve prospěch společnosti GRANITOL ve většině výběrových řízení.

4. Finanční stabilita společnosti

GRANITOL dokáže obchodním partnerům garantovat naprosto spolehlivou platební morálku. I v době, kdy většina výrobních firem bojuje s hospodářskou krizí, nemá GRANITOL žádné závazky po splatnosti.

5. Kvalita

Vysoká kvalita a jakost výrobků i doplňkových služeb je zákazníky dlouhodobě hodnocena jako silná stránka společnosti. Veškerá produkce prochází několikafázovou kontrolou kvality přímo ve výrobě i v prostředí podnikových laboratoří. Výrobky jsou certifikovány nejen v oblasti splnění zákonných norem. K vybraným produktům jsou k dispozici certifikáty mezinárodních výrobců obalových strojů. Samostatnou kapitolou kvality produktů GRANITOL je pak splňování podmínek tak náročných segmentů jako je potravinářský průmysl či výroba hygienických potřeb.

6. Komplexnost služeb

Kvalitu obchodního partnera dnes již neurčuje jen jakost samotného výrobku. Zákazníci požadují také kvalitu servisu. GRANITOL nabízí svým zákazníkům přidanou hodnotu v oblasti komplexních logistických služeb (variabilita přepravních řešení, konsignační sklady, balení na míru), špičkových možnostech potisku (profesionální potisk na vlastních flexografických strojích, předtisková příprava, vlastní grafické studio) a v oblasti technologického zázemí.

7. Technologie a vlastní vývoj

Personální zázemí společnosti tvoří mimo jiné tým zkušených technologů. GRANITOL takto dokáže zajistit svým zákazníkům služby v podobě technického a aplikačního poradenství přímo ve výrobním závodě zákazníka po celé Evropě. Tým vývojových pracovníků pak pomáhá společnosti pružně reagovat na nové trendy v oblasti obalového průmyslu.

8. Moderní logistické zázemí

S kapacitou 4 300 paletových míst, využíváním technologie identifikace zboží pomocí čárových kódů, splňováním podmínek Managementu hygieny ve výrobě obalů pro potraviny ČSN EN 15593:2008 a moderním manipulačním zařízením GRANITOL poskytuje svým zákazníkům nespornou konkurenční výhodu. Velkokapacitní logistické zázemí v areálu společnosti umožňuje vytváření pojistných zásob. Tak dokáže GRANITOL pružněji reagovat na potřeby zákazníků.

9. Inovace a investice

Prioritou společnosti GRANITOL je neustálý rozvoj a zdokonalování se. Každým rokem jsou nemalé prostředky investovány do modernějšího a výkonnějšího strojního vybavení. Velká pozornost je také věnována novým možnostem povrchových úprav výrobků (ionizace, perforace, děrování) a potisku.

10. Široké produktové portfolio

Výrobní sortiment představuje tisíce položek LDPE a HDPE fólií, PP vázacích pásek a finálních produktů z PE fólií (pytle, sáčky, tašky, přířezy). Na přání zákazníků je výrobní sortiment průběžně rozšiřován o nové rozměry, produkty se specifickými vlastnostmi, produkty s různou aditivací a probarvením, povrchovými úpravami i variantami potisku.

Rychlý kontakt

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

Kontakty

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku