Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE RO

Ekologie

Úvodní strana / O nás / Ekologie

Environmentální politika akciové společnosti GRANITOL odráží zájem vrcholového vedení integrovat principy ochrany životního prostředí do celkového systému řízení podniku. Jejím cílem je vytvářet všeobecné povědomí o vlivu veškeré činnosti podniku na životní prostředí nejen v regionu a nutnosti neustálého snižování případných účinků výrobní technologie a výrobků na stav životního prostředí.

Vliv akciové společnosti GRANITOL na životní prostředí vystihují tyto body:

  • Používanou surovinou ve výrobním procesu je polyetylen (PE) a polypropylen (PP), výrobky z těchto surovin jsou recyklovatelné.
  • Veškeré výrobky jsou zdravotně nezávadné, nevylučují žádné toxické látky a splňují podmínky pro obsah těžkých kovů.
  • K potisku fólií se používají flexografické barvy ředěné lihem (zdravotní nezávadnost je potvrzena Státním zdravotním ústavem).
  • K omezení úniku organických rozpouštědel (líh) do ovzduší a plnění emisních limitů při potiskování fólií, provozuje společnost GRANITOL dvě dospalovací zařízení.
  • Odpady vznikající při výrobní činnosti jsou předávány organizacím oprávněným k nakládání s nimi a jejich likvidaci.
  • Společnost GRANITOL je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.
  • Objekt společnosti není zařazen do žádné ze skupin o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.
  • Společnost GRANITOL nespadá ani do režimu podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování (IPPC), který je implementací Směrnice Rady EU č. 96/61/EC.

Rychlý kontakt

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

Kontakty

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku