Největší výrobce PE fólií v ČR

Zákaznická zóna

CS CS EN DE

Green G logo

Úvodní strana / O nás / Výrobní program / Green G logo

Green G Logo je závazkem naší společnosti vůči životnímu prostředí. V rámci udržitelnosti chceme přispět svými ekologicky šetrnými, kompostovatelnými produkty ke snížení skládkování a k využití obnovitelných zdrojů.

 

Green G Logo označuje produkty, které jsou kompostovatelné. Jedná se o produkty vyrobené z certifikovaných materiálů.

Dle zvoleného typu materiálu můžeme kompostovat

  • v domácím kompostu (30 °C, 6-12 měsíců, 365 dnů) dle normy NF T51-800:2015
  • v průmyslovém kompostu (60 °C, 180 dnů) dle normy EN 13432

V rámci tohoto loga, chceme vám, našim odběratelům, předat kompletní informace o kompostovatelných produktech, protože je velmi důležité, aby konečný zákazník, kterému se takový produkt dostane do rukou věděl, co s ním po upotřebení.

Kompostovatelné produkty mají jediný vhodný způsob likvidace – kompostaci.

Jedná se o biologickou metodu využívání biologicky rozložitelného odpadu, který za působení aerobních procesů, vlhkosti, tepla a činnosti mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost. Kompostovatelné fólie nemají negativní vliv na kompost a nesnižují jeho kvalitu.

 

V závislosti na zvoleném typu materiálu

1. Kompostovatelný v domácím kompostu

  • domácí kompostér (plastový, dřevěný, volná hromada) – může mít doma každý, kdo má prostor, zahradu
  • nejsou zde řízené podmínky, nižší teplota, nestabilní podmínky, biodegradace trvá déle
  • do budoucna se plánuje zákaz skládkování biologických odpadů
  • kompostovatelné tašky, sáčky, pytle + bioodpad ze zahrady, kuchyně - vložíme do kompostéru - kompost

 

2. Kompostovatelný v průmyslovém kompostu

  • řízené podmínky, vyšší teplota, biodegradace trvá kratší dobu
  • kompostovatelné tašky, sáčky, pytle + bioodpad ze zahrady, kuchyně - vložíme do hnědé popelnice na bioodpad - průmyslová kompostárna - kompost

V případě, že kompostovatelné produkty vložíme do komunálního odpadu, skončí na skládce, kde se nebudou schopny rozložit, protože dochází k omezování vlivu vzduchu, vlhkosti a slunečního záření na skládky. A toto jsou prvky nezbytné k biodegradaci.

Kompostovatelné fólie/produkty nepatří do „žluté popelnice“!!! Pokud by totiž nedošlo k vytřídění kompostovatelných plastů, došlo by při následné regeneraci ke znehodnocení recyklovatelných plastových materiálů (LDPE, PET, HDPE) z důvodu jejich chemické odlišnosti.

 

Kompostovatelné obaly nejsou hromadným řešením, ale spíše jsou určeny pro konkrétní, cílené aplikace, při kterých je zaručeno, že se fólie s vloženým bioodpadem zužitkuje v kompostu.

Dokumenty ke stažení

Rychlý kontakt

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

Kontakty

GRANITOL akciová společnost

Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun
Tel.: +420 554 780 221, E-mail granitol@granitol.cz

Zákaznická zóna

Sledujte nás na Facebooku